Územní plán obce

Územní plán obce KRÁLOVA LHOTA - Změna
Úřední deska
Návrh zadání
Grafická část
Územní plán obce KRÁLOVA LHOTA - Průvodní zpráva
Voda a kanalizace
Zásobení energiemi
Zemědělský půdní fond
Veřejně prospěšné stavby
Hlavní výřez
Hlavní výkres

 

 

Vytisknout