úterý 30. květen 2017
kalendář jmen
Nahoru

Zasedání zastupitelstva

Program jednání:

1)      Zahájení jednání, kontrola uložených úkolů

2)      Schválení programu jednání

3)      Projednání a schválení závěrečného účtu obce Králova Lhota za rok 2016

4)      Projednání a schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2013446/VB/01 Králova Lhota, p. č. 303/2, Pop – kabel NN

5)      Projednání nabídek na výměnu veřejného osvětlení

6)      Informace k návrhu územního plánu obce Králova Lhota

7)      Informace o výběrovém řízení na projekt „Demolice objektu č. p. 53 v Králově Lhotě“

8)      Různé

9)      Projednání a přijetí usnesení

 10)   Závěr

 
 
Powered by Phoca Download

Partnerská Obec

kralovalehota

Hlášení obecního rozhlasu