neděle 16. prosinec 2018
kalendář jmen
Nahoru

Zasedání zastupitelstva

Program jednání:

1)      Zahájení jednání, kontrola uložených úkolů

2)      Schválení programu jednání

3)      Projednání a schválení rozpočtového provizoria na rok 2019

4)      Projednání a schválení pachtu pozemků dle záměru č. j. OUKL/259/2018

5)      Projednání a schválení dodatku č. 8 ke smlouvě s Mariusem Pedersenem

6)      Rozpočtové opatření č. 7

7)      Projednání žádosti o příspěvek na výsadbu ovocných stromků na jaro 2019 (Myslivecký spolek Králova Lhota)

8)      Projednání žádosti o příspěvek na úklid černé skládky

9)      Příprava rozpočtu na rok 2019

10)   Různé

11)   Projednání a přijetí usnesení

12)   Závěr

 
 
Powered by Phoca Download

Partnerská Obec

kralovalehota

Hlášení obecního rozhlasu