úterý 10. prosinec 2019
kalendář jmen
Nahoru

Zasedání zastupitelstva

Program jednání:

1)      Zahájení jednání, kontrola uložených úkolů

2)      Schválení programu jednání

3)      Schválení rozpočtového provizoria

4)      Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místním poplatků ze psů

5)      Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatků za užívání veřejného prostranství

6)      Projednání a schválení nájemní smlouvy na prodejnu

7)      Projednání a schválení SoSB o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby (č. IE 12-2007652/SoBS VB/1 Králova Lhota – rekonstrukce nn)

8)      Projednání a schválení SoSB o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby (č. IE-12-2007652/SOBS VB/12b Králova Lhota – rekonstrukce nn)

9)      Schválení rozpočtového opatření č. 5

10)   Projednání žádosti o prodej pozemků parc. č. st. 303/5, 303/13, 303/18

11)   Projednání žádosti o příspěvek pro spolek Důchodci od Dědiny

12)   Různé

13)   Projednání a přijetí usnesení

14)   Závěr

 
 
Powered by Phoca Download

Partnerská Obec

kralovalehota

Hlášení obecního rozhlasu