úterý 7. červenec 2020
kalendář jmen

Zasedání zastupitelstva obce

Kategorie:
Zastupitelstvo
Datum:
18.6.2020 18:00
Místo
Obecní úřad - Králova Lhota 30
Příloha

Program jednání:

1)      Zahájení jednání, kontrola uložených úkolů

2)      Schválení programu jednání

3)      Projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 20RRD10-0074

4)      Projednání a schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IP-12-2010408/VB/3, Králova Lhota, p.č. 3357, přípojka knn

5)      Projednání a schválení zařazení území obce do působnosti MAS Pohoda venkova, z.s. na období 2021-2027

6)      Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 1

7)      Různé

8)      Projednání a přijetí usnesení

9)      Závěr

 
 

Všechny termíny:

  • 18.6.2020 18:00
 

Powered by iCagenda

Partnerská Obec

kralovalehota

Hlášení obecního rozhlasu