neděle 18. srpen 2019
kalendář jmen

Zasedání zastupitelstva obce

Kategorie:
Zastupitelstvo
Datum:
13.6.2019 19:30
Místo
Obecní úřad - Králova Lhota 30
Příloha

Program jednání:

1)      Zahájení jednání, kontrola uložených úkolů

2)      Schválení programu jednání

3)      Projednání a schválení bezúplatného převodu pozemků parc. č. 3542/2 ostatní plocha o výměře 860 m2 z majetku Královéhradeckého kraje

4)      Projednání a schválení kupní smlouvy na pozemek parc. č. 51/2 zahrada o výměře 5 m2

5)      Různé

6)      Projednání a přijetí usnesení

7)      Závěr

 
 

Všechny termíny:

  • 13.6.2019 19:30
 

Powered by iCagenda

Partnerská Obec

kralovalehota

Hlášení obecního rozhlasu