středa 6. prosinec 2023

Pálení čarodějnic

 

30. dubna proběhlo na Třešňovce tradiční pálení čarodějnic. Letos bylo výjimečně krásné počasí, které umožnilo všem si akci pořádně užít. Pro děti byla připravena řada soutěží, kdy nikdo neodešel s prázdnou. Vrcholem pak bylo zapálení ohně a upálení čarodějnice. Soutěžní klání pro děti začalo po 16:00 hodině. Pro děti čarodějnice připravily deset soutěžních disciplín - například hod míčkem, běh s kufrem, kreslení brkem, hod kroužky, lov čarodějnic, skákání v pytlích, střelbu za vzduchovek a paintballových zbraní. Za soutěžní sněžení byly všechny děti odměněny balíčkem sladkostí. Po ukončení soutěží se u táboráku opékaly špekáčky. Za soumraku pak byla na hromadu roští přenesena čarodějnice a zapálen velký oheň. O to, aby všichni přítomní netrpěli žízní, se až do pozdních nočních hodin staral provozní Hostince U Zemánků Štefan Petrovics s kolegy. Doufám, že se všem pálení čarodějnic líbilo a na Třešňovce se sejdeme opět za rok.

 

Vytisknout E-mail

Partnerská Obec

kralovalehota