středa 28. říjen 2020
kalendář jmen

Zahajujeme přípravy na nový územní plán obce

Na jaře letošního roku byly zahájeny přípravy na zpracování nového územního plánu, o čemž byli občané a obyvatelé informováni dopisem doručovaným přímo do jejich schránek. V tomto článku se budou průběžně objevovat informace o zpracovávání územního plánu. Nejaktuálnější informace budou zveřejňovány na úřední desce a samozřejmě na elektronické úřední desce. Nyní probíhá projednávání návrhu zadání územního plánu Králova Lhota. Návrh zadání je od 21. 6. 2017 do 21. 7. 2017 k nahlédnutí mj. na obecní úřadě v úředních hodinách. V návrhu zadání je možné podat připomínky nejpozději do 21. 7. 2017.

Každý z občanů a obyvatel pak má možnost dát své podněty k územnímu plánu prostřednictvím formuláře, který byl rovněž doručen do schránek, je k dispozici ke stažení na elektronické úřední desce, nebo v úředních hodinách na obecním úřadě. Tyto náměty mohou být předkládány nejpozději do 30. 9. 2017. K později podaným námětům se nebude přihlížet.

 

Vytisknout E-mail

Partnerská Obec

kralovalehota

Hlášení obecního rozhlasu