neděle 25. červenec 2021

Prohlášení k pronájmu prodejny

         Prodejna byla v pronájmu společnosti Josefovská uzenina s.r.o. od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2019. Jednatelem společnosti je pan Milan Drobný. V listopadu a prosinci 2016 byla provedena kompletní rekonstrukce prodejny, kterou zajistil nájemce. Obec s rekonstrukcí nájemcem souhlasila a přispěla na ni částkou 700.000,- Kč s podmínkou, že většina nového vybavení prodejny bude v majetku obce. Rekonstrukce byla finančně náročnější, zbývající částku hradil nájemce. V létě 2019 oznámil nájemce, že nechce prodlužovat nájemní smlouvu a že končí k 31. 12. 2019.

 

         Dne 12. 9. 2019 obec zveřejnila záměr pronájmu prodejny (záměr č.3/2019), který schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 6/19. Zájemci se měli přihlašovat na obecním úřadě nejpozději do 27. 11. 2019. V této, dle našeho názoru poměrně dlouhé lhůtě se přihlásil jediný zájemce o pronájem prodejny, paní Špičková. Na zasedání zastupitelstva dne 16. 12. 2019 byla usnesením č. 8/19 schválena paní Špičková jako nový nájemce prodejny a byla schválena nájemní smlouva. K podpisu nájemní smlouvy došlo dne 8. 1.2020.

 

         Paní Špičková je prodavačkou s praxí. V minulosti již provozovala obchod se smíšeným zbožím na malé obci. Paní Špičková musela ukončit své stávající závazky. Bylo domluveno, že převezme prodejnu k 1. 3. 2020. Také bylo domluveno, že v době od 1. 1. do 29. 2. 2020 bude prodejnu dále provozovat Josefovská uzenina s.r.o. Na přelomu února a března došlo k předání prodejny, přepisu u dodavatelů energií apod. Paní Špičková měla druhý březnový týden otevřít prodejnu, ale došlo k mimořádným událostem (vyhlášení nouzového stavu, uzavření škol, omezení pohybu osob atd.). Paní Špičková měla obavy otevírat prodejnu, že by bylo ohroženo její zdraví a i zdraví našich občanů, neboť paní Špičková přichází pravidelně do kontaktu s osobou pracovně cestující do zahraničí (Španělsko). Z těchto důvodů chtěla paní Špičková otevřít prodejnu později. Po obdržení velmi vulgárního anonymního dopisu od některého našeho spoluobčana se rozhodla, že nechce provozovat prodejnu v obci, kde ji občané nechtějí. Nájemní smlouva je ukončena k 5. 4. 2020, kdy dojde k vyklizení a předání prodejny. 

Nyní jsme bez nájemce prodejny. Příští týden bude schválen záměr o pronájmu prodejny a bude jmenována komise pro výběr nového pronajímatele. Doufáme, že se zájemce objeví, neboť v minulosti byl s tímto problém. Po dodržení zákonných lhůt může být prodejna otevřena možná během měsíce května. Můžeme poděkovat anonymnímu hrdinovi, který dosáhl toho, že se otevření prodejny protáhne minimálně o jeden měsíc.

 

         Pro úplnost doplňujeme, že se objevily informace o dalším zájemci o pronájem prodejny. Opravdu v březnu (nikoli v době vyhlášení záměru pronajmout prodejnu) nás telefonicky kontaktoval pán z Opočna s tím, že má zájem o provozování prodejny v naší obci. Sdělili jsme mu, že máme uzavřenou v té době platnou nájemní smlouvu, kterou jsme vázáni. Také jsme mu sdělili, že pronajmout obecní prodejnu podléhá zákonným pravidlům, kdy musí být nejprve po určitou dobu zveřejněn záměr pronájmu, následně proveden výběr ze zájemců a pak uzavřena nájemní smlouva. Toto administrovat určitou dobu trvá (cca 1 měsíc).

 

         Ocitli jsme se v mimořádné situaci, za kterou nemůže ani zastupitelstvo obce, ani paní Špičková, ani občané. V situaci, se kterou nikdo nepočítal a která odhaluje povahy lidí – někdo se snaží pomáhat, jiný píše anonymy. V této těžké době, kdy bychom měli držet při sobě.

 

         Toto prohlášení je zároveň vyjádřením k těmto anonymů plných lživých, zavádějících a neúplných tvrzení, proti kterým se nijak nemůžeme bránit. Pokud si myslíte, že jako zastupitelstvo poškozujeme zájmy obce, pak přijďte své podněty předat na zasedání zastupitelstva nebo se pod své stížnosti podepište, abychom se k nim mohli vyjádřit. Všichni občané jsou na zasedání zastupitelstva vítáni, bohužel téměř nikdo tohoto svého práva nevyužívá. Věříme, že se brzy v klidnější době potkáme osobně třeba na zasedání zastupitelstva, kde získáte ty nejpřesnější informace.

 

         Zveřejňujeme pouze anonym, který byl adresován obecnímu úřadu. Ostatní byly adresovány konkrétnímu zastupiteli a Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.

 

         Zastupitelé obce Králova Lhota

 

                                                                  V Králově Lhotě dne 4. 4. 2020

Přílohy:
Stáhni soubor (Anonym 1.PDF)Anonym[ ][ ]2020-04-05

Vytisknout E-mail

Partnerská Obec

kralovalehota