středa 19. June 2024

Oběti první světové války

Z obce Králova Lhota bylo povoláno do služeb války celkem 145 mužů. Z nich padlo, zemřelo v nemocnicích na rány nebo nemocemi 22 mužů tj. 15,17%. Nezvěstných bylo 5 tj. 3,44%. Zraněno bylo celkem 24 mužů, z nichž jeden dvakrát tj. 16,55%. Těžkým invalidou po amputaci nohy zůstal jeden muž.

Na italském bojišti padlo 9 mužů
Na srbském bojišti padl 1 muž
Na ruském bojišti padli 2 muži
Jeden muž padl jako legionář na Těšínsku.
Na ostatních místech padlo 9 mužů.

Zajato bylo 22 mužů a to na ruské frontě 15, na srbské 1 a na italské 6 mužů. Do čsl. vojska za hranicemi vstoupilo celkem 6 mužů a to v Rusku 2, v Itálii 2 a v 2 do italské domobrany. Největší daň krve stála naší obec fronta italská, kde i většina zranění byla získána. A pro 18. pěsí pluk zůstanou dvě jména zapsána černým písmem v paměti. Mrzlý vrch a Oslavie u Gorice.

Josef Němeček, nar. 1867, odveden v roce 1915, nemocen a po superarbitraci zemřel.

Josef Hofman, nar. 1870, odveden v r. 1916, nastoupil k 21. pěšímu pluku v Čáslavi. Odtud přeložen do Unyváru v Uhrách a potom do Pardubic. Chtěje se jednou dostati na černo-bez povolení domů, odešel na nádraží a při naskakování se smekl a byl přejet vlakem v r. 1916.

Jan Dvořák, nar. 1872, nastoupil v r. 1914 u domobraneckého pluku č.11, oddělení strojních pušek č.3. Dne 25.5. 1917 v 11. ofenzívě Italů padl v Ravuu u Gorice na řece Soči, byl zabit granátem.

Josef Němeček, nar. 1875, nastoupil službu 11. zem. pluku a s domobraneckým plukem č. 409/5 odešel na srbské bojiště. Padl u Zábřezu dne 11. nebo 12. října 1915.

Josef Jarkovský, nar. 1877, odveden v r. 1916, nastoupil v květnu 1917, zemřel 7.9. 1918. 
František Jarkovský, nar. 1882, dělostřelec, padl.

Josef Potoček, nar. 1882, nastoupil s I. výzvou k 11. zeměbr. pluku. Odjel na ruské bojiště, kde byl těžce raněn 1.11. 1914. Zemřel v nemocnici v Marburku v Haliči.

František Dohnal, nar. 1883, nastoupil z Německa. kde pracoval k 18. pěšímu pluku za mobilizace. Dne 23.října 1915 padl na italské frontě na Mrzkém Vrchu u Sleme při řece Soči.

Josef Dostál, nar. 1886, nastoupil za mobilizace k 18. pěš. pluku do Hradce Králové. Na ruské frontě padl u Radymna na řece Sanu dne 23.října 1915.

Josef Uhlíř, nar. 1886, sloužil u hulánského pluku. Zemřel v nemocnici.

Josef Cejnar, nar. 1888, sloužil u dělostřeleckého pluku. Padl na ruské frontě neznámo kdy a kde.

Josef Němeček, nar. 1888, nastoupil za mobilizace k polnímu dělostřeleckému pluku č.129. Padl 31.května 1918 na italské frontě v bitvě na Piavě.

Václav Šolc, nar. 1888, nastoupil za mobilizace k 18. pěšímu pluku do Hradce Králové. Dne 28.října 1918 padl v bitvě u Gorice poblíže Oslavice. 

Václav Roubal, nar. 1890, zemřel dne 31.října 1914 na ruském bojišti v polní nemocnici a na bojišti byl jako vojín 18. pěš. pluku pochován.

Jan Zítko, nar. 1890, nastoupil k 30. pěš. pluku. Byl těžce raněn na bojišti a zemřel dne 9.září 1914 ve vojenské nemocnici ve Vídni.

Emil Andrýs, nar. 1891, nastoupil k 18. pěš. pluku . Zemřel dne 3.října 1914 v nemocnici.

Josef Žák, nar. 1891, odveden r. 1917, nastoupil k 2. pluku hulánů do Vysokého Mýta. Byl na italském, ruském a opět italském bojišti. V roce 1918 byl v říjnu za poslední italské ofenzívy zajat. Odvezli jej do Mantony. Od 26.12. 1918 je nezvěstný, patrně zemřel v nemocnici.

Jaroslav Prokeš, nar. 1892, padl v bitvě na italské frontě dne 4.11. 1917.

Jiří Hvězda, nar. 1893, nastoupil k 30. zem. pluku do Vysokého Mýta. Dostal se na ruskou frontu k Vladimíru Volyňskému. U Lugova dostal se pluk do boje. Zde padl 3.srpna 1915 mezi Bogacinem a Vikminem.

Emil Bašek, nar. 1894, odveden k 30. zem. pluku do Prešova. Padl na italském bojišti.

Jan Němeček, nar. 1894, odveden r.1914 k 18. pěs. pluku do Hradce Králové. Byl těžce raněn a na bojišti zemřel na vrchu Oslavie dne 28.11. 1915 za italské ofenzivy.

Josef Andrýs, nar. 1895, nastoupil v roce 1915 k 128. pěš. pluku do Hradce Králové. Byl na ruské frontě a r. 1915 byl zajat. Posledně psal ze zajetí z Kostromi. Onemocněl a snad zemřel, poněvadž je od té doby nezvěstný.

Josef Denke, nar. 1895, nastoupil v roce 1915 k 8. dragounskému pluku. Odjel na ruské bojiště a od té doby je nezvěstný.

Jan Rejchrt, nar. 1896, odveden v r. 1915 k 18. pěš. pluku do Hradce Králové. Bojoval na ruské frontě, onemocněl a léčil se v Řešově. Od kádru odejel na italské bojiště do Tyrol. Onemocněl opět na zápal plic a byl v nemocnici ve Vídni a v Hradci. V červnu 1918 šel opět na frontu, za ofenzívy na řece Piavě byl raněn a od té doby je nezvěstný.

Rudolf Cejnar, nar. 1897, byl v Alabanii u četníků. Onemocněl malárií a v Dalmácii ležel v nemocnici, kde zemřel v roce 1918.

František Němeček, nar. 1897, odveden v r. 1916 k 18. pěš. pluku do Hradce Králové. Po výcviku odejel na italskou frontu k Soči. Zde byl raněn a zajat. V Itálii vstoupil v Avezzanu dobrovolně do československé armády a byl jako střelec zařazen do 1. roty 35. střeleckého pluku. Hned po převratu přijel s plukem do Čech a bez dovolené poslán na Slovensko. Když Poláci protiprávně obsadili Těšínsko, dostal pluk rozkaz obsaditi je. Neobešlo se to bez bojů. Zde padl Němeček u Kyselova. Pohřben je v Golešově.

Václav Jarkovský, nar. 1898, odveden v roce 1916 k 18. pěš. pluku do České Lípy. V srpnu odejel do fronty na italské bojiště. U vesnice Roany při pevnosti Pozzo padl dne 5.11. 1916 byv střelen do prsou.

Jan Hronovský, nar. 1899, odveden v roce 1917 k 18. pěš. pluku. Onemocněl a zemřel 19.5. 1919 v posádkové nemocnici vJosefově.

Vytisknout E-mail

Partnerská Obec

kralovalehota