neděle 21. April 2024

Obecní knihovna

 

Obecní knihovna se nachází v budově obecního úřadu a má otevřeno každý pátek od 16.30 hodin do 18.00 hodin. O knihovnu pečuje a knihy vypůjčuje pí. Vlasta Mrštilová. V knihovně je obsaženo na 5 tisíc knih všech žánrů, knihy pro dospělé i pro děti. Knihovna půjčuje také audiokazety pro děti i pro dospělé.

Z historie knihovny

S činností školy úzce souvisí také existence školní, později obecní knihovny. Ta byla založena v roce 1857 panem farářem Františkem Pecháčkem z Českého Meziříčí, jenž byl až do své smrti v roce 1885 velkým příznivcem a mecenášem zdejší školy. Knihovnu základním vkladem založil a nadací zajistil její další činnost. Opatřil i skříň pro uložení knih. Později byla knihovna doplňována také knihami zakoupenými z darů občanů obce i různých spolků. Po celou dobu existence školy pečovali o knihy a chod knihovny zabezpečovali vždy řídící učitelé. Se zánikem školy byla knihovna převedena obci, která její chod zabezpečuje a v posledních letech i financuje. Od roku 1974 se o knihovnu s velkou láskou pečlivě a svědomitě staral pan Karel Šrámek. Fond knihovny čítal k 31.12.1999 více než 1300 titulů naučné i krásné literatury pro děti i dospělé.

Vytisknout E-mail

Partnerská Obec

kralovalehota