úterý 16. July 2024

Znak a prapor obce

Znak a prapor obce Obecně závazná vyhláška o znaku, vlajce, barvách a razítku obce a zásadách jejich užívání.

V červenci roku 2005 se obrátil místostarosta dr. Milan Pavelka jménem zastupitelstva obce na pana Jana Tejkala z Ostravy - Heřmanic se žádostí o zpracování několika návrhů znaku a vlajky obce podle historických dokumentů. Jmenovanému výtvarníkovi byly zaslány dostupné materiály jako dosud užívaný znak obce, otisky obecních razítek z 1. republiky, na kterých byl tehdy používaný znak.

Pan Tejkal si našel sám v archívech historické podklady pro nejlepší vyjádření znaku a vlajky obce, především otisk pečetidla obce z poloviny 19. století, který je uložen v Archívu Národního musea v Praze.

Dne 5.8.2005 zpracoval návrh znaku i vlajky obce a vyhotovil ho v šesti barevných variantách. Členové obecního zastupitelstva se seznámili s předloženými návrhy a rozhodli, že návrhy musí být předloženy občanům obce k posouzení a případnému se vyjádření k návrhům. Všech šest variant bylo vystaveno na úřední desce obecního úřadu a občané se mohli písemně vyjádřit po dobu jednoho měsíce. Stejnou možnost měli návštěvníci webových stránek obecního úřadu. Vyhlášená anketa neměla až tak velký ohlas. Obecní úřad obdržel celkem šest námětů, z čehož tři byly v elektronické podobě. Vesměs občané podpořili názor zastupitelstva, aby barva byla použita podle vyjádření odborníka a to barvy království českého (bílá-stříbrná, červená a žlutá-zlatá). Zastupitelstvo na svém zasedání dne 10.8.2005 schválilo variantu č.1 v historických barvách, přičemž vzalo v úvahu i názor odborného posudku, který vypracoval PhDr. Karel Müller, ředitel Zemského archívu v Opavě.

Dne 12.10.2005 předložilo zastupitelstvo obce žádost o schválení znaku a vlajky obce Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, podvýboru pro heraldiku a vexilologii, v Praze. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR svým rozhodnutím č. 62 ze dne 15.11.2005 schválila znak i vlajku obci Králova Lhota. Slavnostní akt předání dekretu se uskutečnil dne 5.12.2005 od 10.00 hodin v historické místnosti "Státní akty". Převzetí se za obec zúčastnili starosta obce Josef Zemánek a jeho zástupce dr. Milan Pavelka. Předání dekretu provedl předseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek (ČSSD) za účasti místopředsedkyně sněmovny Miroslavy Němcové (ODS). Po slavnostním aktu následoval přípitek s těmito funkcionáři sněmovny a malý raut. Po slavnostním aktu si mohli starostové a jejich doprovod prohlédnout prostory Poslanecké sněmovny včetně jednací síně.

Vytisknout E-mail

Partnerská Obec

kralovalehota