úterý 16. July 2024

Povinně zveřejňované informace

 

1. Název

Obec Králova Lhota

2. Důvod a způsob založení

Obec Králova Lhota jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.
Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Nadřízeným správním orgánem bude při postupech podle správního řádu a daňového řádu krajský úřad.

3. Organizační struktura

Starosta:
Jolana Vaníčková

Místostarosta:
Alice Kašparová

Zastupitelé:
Mgr. Klára Goisová
Dušan Khom, DiS
Mgr. Petra Mokrejšová
Mgr. Jana Nováková
Vlastimil Zemánek

Příspěvkové organizace zřízené obcí:

4. Kontaktní spojení

tel: +420 604 199 513
www: 
www.kralovalhota.cz
email: 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka:

6esa86x

Bankovní spojení:

Bankovní spojení:   Česká spořitelna Náchod, a.s.
č. účtu   1183662369/0800

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad
Králova Lhota 30
CZ 517 71 České Meziříčí

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad
Králova Lhota 30
CZ 517 71 České Meziříčí

4.3 Úřední hodiny

 • Pondělí od 18:00 do 20:00

 • Středa od 18:00 do 20:00

 

4.4 Telefonní čísla

Telefon: +420 604 199 513

Mobilní telefony:   

 • starosta           +420 604 199 513
 • místostarosta    +420 604 199 514

4.5 Adresa internetových stránek

www.kralovalhota.cz

4.6 Adresa podatelny

Obec Králova Lhota
Králova Lhota 30
CZ 517 71 České Meziříčí

4.7 Elektronická adresa podatelny

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Datová schránka

 6esa86x

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení:   Česká spořitelna Náchod, a.s.
č. účtu   1183662369/0800
IBAN:   CZ08 0800 0000 0011 8366 2369 

6. IČO

IČ: 00275000

7. Plátce daně z přidané hodnoty

DIČ: CZ00275000

8. Dokumenty

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

http://www.kralovalhota.cz/obec/uzemni-plan-obce

http://www.kralovalhota.cz/uredni-deska

http://www.kralovalhota.cz/uredni-deska/rozpocet

8.2 Rozpočet

http://www.kralovalhota.cz/uredni-deska/rozpocet

9. Žádosti o informace

 • ústně – v kanceláři úřadu

 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu

Obec Králova Lhota
Králova Lhota 30
CZ 517 71 České Meziříčí

· e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

· elektronickým podáním: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

· telefonicky na tel. čísle: +420 604 199 513

10. Příjem podání a podnětů

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě (listiny) nebo dokumentů v digitální podobě předávaných na přenosných technických nosičích dat:

Obec Králova Lhota

Adresa:

Králova Lhota 30
CZ 517 71 České Meziříčí

ID datové schránky:

6esa86x

Elektronická adresa e‑podatelny:

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny podatelny:

 • Pondělí od 18:00 do 20:00

 • Středa od 18:00 do 20:00 

 

11. Předpisy

-

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

 

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na:

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2 Vydané právní předpisy

http://www.kralovalhota.cz/obec/obecne-zavazne-vyhlasky

12. Úhrady za poskytování informací

-

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace standardní tzn. periodicky zpracovávané pro skupiny uživatelů (statistika apod.)

Za jeden papír formátu A4 Kč 1,-

Za jeden papír formátu A3 Kč 3,-

Za použití obálky Kč 4,-

Za poštovné: dle sazebníku

Za poukázečné při zaslání na dobírku: dle sazebníku

Informace nestandardní pro individuální potřebu žadatele:

Sazba při zpracování informace Kč 80,- za 30 minut práce

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu dle § 16a odst. 7 zák. č. 106/1999 Sb.

13. Licenční smlouvy

-

13.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vzory licenčních smluv zde.

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro obec Králova Lhota poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva 2023

Výroční zpráva 2022

 

Vytisknout E-mail

Partnerská Obec

kralovalehota