neděle 21. April 2024

Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu daně z nemovitosti


Starosta obce Králova Lhota vydává dne 3. 7. 1996 podle ustanovení § 11, odst. 3 zákona č. 338/1992 Sb. o dani z  nemovitostí ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 24, odst. 1, § 44 odst. 2, písm. d) a § 45, písm. l) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů tuto

obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientu daně z nemovitostí

V obci Králova Lhota se stanoví koeficient 1,5, kterým se násobí základní sazba daně u těchto staveb:

  • u staveb pro individuální rekreaci, rodinných domků využívaných pro individuální rekreaci a chat
  • u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám s výjimkou garáží

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu daně z nemovitostí ze dne 25. 1. 1994.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 1997.

 

Starosta obce:
Josef Zemánek, v.r.

Vyhláška vyvěšena: 03. 07. 1996
Vyhláška sejmuta: 20. 07. 1996

Vytisknout E-mail

Partnerská Obec

kralovalehota