neděle 21. April 2024
bezpečný
 chodník2

Králova Lhota chce bezpečný
 chodník. O dotaci žádá znovu.

 

Jiří Novák
starosta Královy Lhoty

V letošním roce nám bohužel žádné větší investiční akce nedopadly. Můžeme si je dovolit v případě, že uspějeme při žádost o přidělení dotace. Usilujeme zejména o protažení chodníku podél silnice II. třídy č. 308. Naše obec leží na hlavním tahu z Hradce Králové na Nové Město nad Metují nebo na Dobrušku. Podél vozovky, na níž je velmi frekventovaný provoz, chodí starší lidé, bydlící na západním okraji Královy Lhoty, a děti na autobusovou zastávku při cestě do školy a následně domů. Chceme chodník vybudovat především kvůli zvýšení jejich bezpečnosti. 

Letos jsme na dotaci ze státního fondu dopravní infrastruktury nedosáhli, ale na příští rok jsme žádost podali znovu. Věříme, že už uspějeme. Z vlastních zdrojů se snažíme především opravovat. Na kulturním poli se v obci pořádají posvícení a plesy. Obecní ples nás čeká už v příštím měsíci – na sklonku ledna. Místní spolek žen pravidelně organizuje pro nejmenší oblíbené dětské dny.

Snažíme se obec udržovat čistou a upravenou. Pravidelně k nám bereme pracovníky přes úřad práce na sezonní činnosti od dubna do konce listopadu. Udržují záhonky podél silnice, sečou trávu a dělají další potřebné práce.
Letos jsme získali dva místní lidi, kteří se skutečně činili. Byli jsme s jejich prací velmi spokojeni.

 


 

Zdroj: http://rychnovsky.denik.cz/zpravy_region/kralova-lhota-chce-bezpecny-chodnik-o-dotaci-zada-znovu-20151201.html

 

Vytisknout E-mail

Partnerská Obec

kralovalehota